โพสต์เมื่อ 19 ก.ค. 2021

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

#คนพิการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรีกาชาดไทยยันวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส มาไตรมาส 4 เร่งฉีด ปชช.กลุ่มเปราะบางฟรี! ห้ามเก็บเงิน-ขายต่อ
คนพิการถือข่าวนี้ไป ติดต่อ อบจ.ด่วน

'สภากาชาดไทย' เปิดให้ อบจ.ทั่วประเทศ จองวัคซีน 'Moderna'
สภากาชาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
นำมาฉีดให้แก่ประชาชน
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่างๆ
โดยไม่คิดมูลค่ากับผู้รับการฉีด!!

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ต้องจัดทำ “แผนการขอรับการ
จัดสรรวัคซีน” เพื่อนำวัคซีนไปฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 5 กลุ่ม
ตามลำดับ ได้แก่

1) คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

2) ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

3) บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร

4) ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์

5) บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน

#WeAreHuman #เราก็คน

อ่าน ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2832101

https://www.hfocus.org/content/2021/07/22289

https://www.dailynews.co.th/news/61223/

https://m.youtube.com/watch?v=_Ie2YRFDGvs
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด