โพสต์เมื่อ 11 ก.ย. 2021

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ฝึกทักษะภาษาและการสื่อสาร

11 ก.ย. 2021 – 11 ต.ค. 2021
#กิจกรรมออนไลน์
#กิจกรรมฝึกทักษะภาษาและการสื่อสาร
กับครูนาวา ครูจิตอาสาอารมณ์ดี
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
เวลา 14.30 น.-15.30 น
สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: กิจกรรมออนไลน์วันนี้ กิจกรรมเรียนรู้ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
เวลา 14.30 - 15.30 น.
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7535529727
Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 777777
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด