โพสต์เมื่อ 9 มิ.ย. 2021

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

#กิจกรรมออนไลน์ พบกับครูจิตอาสาจากศูนย์การเรียนรู้ด้วยรักโดยครูมุก จะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะในชีวิตประจำวันและ BRAINGYM EXERCISE
ครูฟาง สอนกิจกรรมศิลปะในชีวิตประจำวัน
ครูบาส สอนกิจกรรม Brain Gym เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายง่ายๆที่จะช่วยให้สมองสองชีกให้ทำงาน
ในวันพุธํที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น.
ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: กิจกรรมออนไลน์
วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 14.30 น.

Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 444444
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด