โพสต์เมื่อ 21 ก.ค. 2021

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

วันนี้บ่ายโมงติดตามรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคนพิการที่อยากมีงานทำที่ Facebook ของกระทรวงแรงงาน
#กลต”เกื้อหนุนคนพิการ”
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาออนไลน์”ให้กลไกตลาดทุนเกิ้อหนุนคนพิการสร้างงานสร้างอาชีพ”โดยมีศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมคณะวิทยากรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และตัวแทนองค์การคนพิการ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ในวันที่ 21กค 2564 เวลา13.00
-16.00น ทางเพจ#กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานและ กลต
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด