โพสต์เมื่อ 26 พ.ค. 2021

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

#ผู้นำคนพิการ ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำหรับคนพิการจะเปิดใช้วันที่ 1 มิถุนายนนี้
 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางพัชรี อาระยะกุล และ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร เพื่อคนพิการ ที่อาคารบ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี #WeAreHuman #เราก็คน
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด