โพสต์เมื่อ 10 ก.ย. 2021

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

#ถุงยังชีพ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดชลบุรี (บางละมุง) โดยคณะกรรมการของชมรม นำงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯจัดทำถุงยังชีพมอบให้สมาชิกในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด