โพสต์เมื่อ 21 ต.ค. 2019

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

วุฒิสภาร่วมมือภาครัฐ-เอกชน จัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” หวังใช้เป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถ ซึ่งเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้แสดงความสามารถซึ่งถูกแยกออกจากกลุ่มขอทาน

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถของคนพิการ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จังหวัดชลบุรี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก ณ ลานริมหาด SUNKEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน ในฐานะรองประธานกรรมการฯ กล่าวถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
...............
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด