โพสต์เมื่อ 21 ก.พ. 2019

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

#สถิติที่น่าสนใจ!!!บทสรุปสําหรับการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560
เช่นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างประชากรพิการและประชากรที่ไม่พิการ เนื่องจากประชากรพิการเพียงหนึ่งในสามที่ยังคงเรียนหนังสือ โดยเรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/2560/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A360.pdf?fbclid=IwAR0BZPGtjkeznR78IFz5GvPdUYPS8R6Y9oYGwE-X8Ofo2MYewqMqW7nM4Io
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด