โพสต์เมื่อ 18 ก.ค. 2021

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

#เสนอจ่าย5000คนพิการติดโควิด
16กค64เวลา16.00น
ได้ประชุมหารือระหว่าง
ผู้นำคนพิการกับอธิบดีและคณะทำงาน
กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผ่านซูม
ผมได้เสนอให้เยียวยาคนพิการ
ที่ติดโควิดคนละ 5000 บาท
ที่ต้องกักตัว 14 วัน
เนื่องจากขาดรายได้
ได้เห็นความเดือดร้อน
จะต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งการเดินทาง
การติดต่อประสานงาน
#เมื่อมีหลักฐานว่าติดโควิด-19
คนพิการทุกประเภท
ไม่ว่าจะอยู่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสนาม
หรือกักตัวอยู่ที่บ้าน
หรือกักตัวในชุมชน
#เห็นด้วยมั้ยครับ
ถ้าเห็นด้วยจะผลักดัน
นโยบายนี้ต่อไป!!!!!
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด