สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมหรือองค์กร ใน เขตบางเขน
เปิดวันพรุ่งนี้ เวลา 08:00
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

งานวันคนพิการสากลประจำปี 2564

15 พ.ย. 2021 – 15 ธ.ค. 2021

ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 3 ธันวาคม นี้ เวลา 08.30 น.
📌 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ //หรือสแกน QR...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับผู้พิการ

15 พ.ย. 2021 – 15 ธ.ค. 2021

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา ได้เข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลสำหรับผู้พิการ (Digital Service for Disability : D4D) จัดโดย สดช.
สมาชิกสมาคมฯ ผู้ปกครอง และ น้อง ๆคนพิการทางสติปัญญา ได้ทดลองการใช้งานแอพพลิเคชันต่าง...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดร้านกับ Lazada ในรูปแบบออนไลน์

8 พ.ย. 2021 – 8 ธ.ค. 2021

เชิญช่วนสมาชิกชมรมเครือข่ายสมัครอบรมให้ความรู้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเปิดร้านกับ Lazada ในรูปแบบออนไลน์โดยพก. ร่วมกับ Lazada เปิดรับสมัครคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ เข้าอบรมให้ความรู้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้า และร่วมเปิดร้านกับ Lazada ในรูปแบบออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code สมัครได้ต...

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญสมาชิกชมรมเครือข่ายและท่านทึ่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา

7 พ.ย. 2021 – 7 ธ.ค. 2021

ขอเชิญสมาชิกชมรมเครือข่ายและท่านทึ่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการดิติทัลสำหรับผู้พิการ (Digtal Service for Disability : D4D) พร้อมทั้งทดลองใช้งาน Application ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3,4 (ชั้น4) โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูน...

อ่านเพิ่มเติม

วิธีกู้เงินคนพิการ

29 ต.ค. 2021 – 28 พ.ย. 2021

ขอเชิญสมาชิกชมรมเครือข่ายเช้าร่วมรับฟังเรื่อง"การกู้เงินคนพิการ"
สมาตมฯได้เชิญวิทยากรของ พก.มาตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการกู้เงินคนพิการกลุ่มสติปัญญาผ่านแอปพลิเคชั่น zoom meeting แล้วพบกัน
ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. #ทุกคำถามมีคำตอบ
สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาและการสื่อสาร

9 ต.ค. 2021 – 8 พ.ย. 2021

#กิจกรรมออนไลน์วันนี้
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาและการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการภาษาและการสื่อสาร สอนโดยครูนาวา ครูจิตอาสาอารมณ์ดี
นายชัชวาลย์ วรรณประเสริฐ (นักวิชาการการศึกษาพิเศษ)
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
เวลา 14:30 น. - 15:30 น.
ผ่านช่องทาง Zoom Meeting

กิจกรรมออนไลน์วันนี้ #ครูจุ๊กและครูเล็ก
กิจกรรมเต้นออกกำลังกาย ครูจุ๊ก และ ครูเล็ก กันเถอะ
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 14:00 น . - 15:00 น.

กิจกรรมออนไลน์วันนี้
สิ่งที่ต้องเตรียม สมุนไพรต้นอะไรก็ได้ 1 ต้น
เรามารู้จักกับสมุนไพรกันเถอะ กับครูป้อม
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
เวลา 14:30 น. - 15:30 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเรื่องมาตรา 33 และ 35เข้ารับฟัง

6 ต.ค. 2021 – 5 พ.ย. 2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจต้องการให้ลูกเรามีงานทำ ตามมาตรา 33 และ 35
เข้ารับฟัง
"นายกสุชาติสอนเทคนิคการเข้าพบผู้ประกอบการและการหางานให้คนพิการทางสติปัญญา"
และเชิญผู้ที่มีประสบการณ์
ในการหางานมาตรา 35
มาเล่าประสบการณ์กันจ้า
เช่น ดีเจไม้สน คุณสนทนา แก้วอินทร์ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุ...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อความรับรอง

5 วันที่ผ่านมา
เป็นสถานศึกษาที่เข้าใจในปัญหาของเกแต่ละคน ดีมากๆครับ
- อุทัย น
3 สัปดาห์ที่แล้ว
ฉันทำงานที่นี่มา5ปีได้ประสบการมากมายในการเย็บผ้าได้มีรายได้เพิ่มและชีวิตดีขี้นมาก
- Burin M
3 สัปดาห์ที่แล้ว
เป็นสถานที่ให้การเรียนรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีความเป็นกันเองดีใจมากที่ได้มาอยู่ในสมาคม.
- Kannika V
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พันธกิจ 
 • การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งให้กำลังใจต่อกันในการจัดตั้งชมรม
 • การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา
 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ
 3. ส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
 4. ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูและพัฒนาการคนพิการอย่างถูกวิธี
 5. ส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ  ยอมรับ  และให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน
 6. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในชุมชนรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 7. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือชมรมเครือข่ายในการร่วมมือกัน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางสติปัญญา
 9. เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ(History)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518    โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลปัญญาอ่อน (สถาบันราชานุกูลในปัจจุบัน)ได้รวมกลุ่มผู้ปกครอง และบุคลากรวิชาชีพของสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2519 โดยมี นายประเสริฐ สกลธนารักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยคนแรก และมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร เป็นเลขาธิการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของ "สมาคมคนพิการทางปัญญานานาชาติ" International League of societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ซึ่งปัจจุบันคือองค์กร Inclusion Internation (I.I.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ. กรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2526 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพทท) วันที่ 14 ตุลาคม 2531 สมาชิกสมาคมได้ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย" (สปท) ใช้ชื่อภาษา อังกฤว่าAssociation for TheRetarded of Thailand เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าชื่อเดิมมีความหมายจำกัดเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นซึ่งตามความจริงแล้ว ทุกคนในสังคมมีส่วนในการส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกจึงมีการลงมติเปลี่ยนชื่อเป็น"สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (สปท) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าAssociation for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH) ต่อมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสเตชั่น วัน จ.สระแก้ว สมาชิกชมรมเครือข่ายได้ลงมติขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “สคปท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association for Parents of Person with Intelligences Disability of Thailand” อักษรย่อ “APID” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชมรมเครือข่ายและเปลี่ยน LOGO ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกบัวบาน


ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
49
6 ซอย รามอินทรา 8
แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
ประเทศไทย

เวลาทำการ

จ.:8:00–17:00
อ.:8:00–17:00
พ.:8:00–17:00
พฤ.:8:00–17:00
ศ.:8:00–17:00
ส.:ปิดทำการ
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด