สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมหรือองค์กร ใน เขตบางเขน
เปิดจนถึง 17:00 วันนี้
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

#กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมเต้นในจังหวะและสันทนาการ เล่นเกมส์
พบครูจิตอาสา ครูเล็ก และ ครูจุ๊ก
วันที่ศุกร์ 30 กรฎาคม 2564
เวลา 14.30น.-16.00น.
-------------------------------------
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7535529727
Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 111111
-----------------------...

อ่านเพิ่มเติม

#กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมโยคะวันละนิดจิตแจ่มใส
กับครูต้อม อิสรีย์ วงศ์ประดิษฐ
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
เวลา14.30น.-15.30น.
#สิ่งที่ต้องเตรียม
1.เสื่อโยคะ หรือ.ผ้าปู
https://us02web.zoom.us/j/7535529727
Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 777777
#WeAreHuman #เราก็คน

ด่วน!! #ประกาศรับสมัครคนพิการทางสติปัญญาเข้าเรียน
การศึกษานอกระบบ (กศน.)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง
ออทิสซึม(ไทย) จัดโครงการจัดการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยสำหรับบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ท่านใดที่สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป..
คุณสมบัติผู้สมัคร...

อ่านเพิ่มเติม

#กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมเต้นในจังหวะสนุก และเล่นเกมส์
พบครูจิตอาสา ครูเล็ก และ ครูจุ๊ก
วันที่ศุกร์ 23 กรฎาคม 2564
เวลา 14.30น.-16.00น.
-------------------------------------
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7535529727
Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 333333
--------------------------...

อ่านเพิ่มเติม

#กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมโยคะวันละนิดจิตแจ่มใส
กับครูต้อม อิสรีย์ วงศ์ประดิษฐ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.30น.-15.30น.
-----------------------------------
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7535529727
Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 222222
#WeAreHuman #เราก็คน

วันนี้บ่ายโมงติดตามรับฟังกันด้วยนะครับสำหรับคนพิการที่อยากมีงานทำที่ Facebook ของกระทรวงแรงงาน
#กลต”เกื้อหนุนคนพิการ”
สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดสัมมนาออนไลน์”ให้กลไกตลาดทุนเกิ้อหนุนคนพิการสร้างงานสร้างอาชีพ”โดยมีศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่ว...

อ่านเพิ่มเติม

Topic: กิจกรรมออนไลน์ "วันนี้กิจกรรมศิลปจากการฉีกกระดาษ"
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
เวลา 14.30น. - 15.30น
Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7535529727
Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 111111
#อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1.กระดาษสีพื้น 2.กาวลาเท็กซ์

กิจกรรมออนไลน์ วันนี้นิทานฤดูทำนา สอนการปลูกพืชแบบง่ายๆ กับครูเบนซ์

Zoom
https://us02web.zoom.us/j/7535529727

Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 555555

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1.กระถางปลูกต้นไม้
2.ดินปลูกต้นไม้
3.เมล็ดพันธุ์ เช่น ข้าวเปลือก เมล็ดถั่วเขียว เมล็ดข้าวโพด
#WeAreHuman #เราก็คน

#คนพิการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรีกาชาดไทยยันวัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดส มาไตรมาส 4 เร่งฉีด ปชช.กลุ่มเปราะบางฟรี! ห้ามเก็บเงิน-ขายต่อ
คนพิการถือข่าวนี้ไป ติดต่อ อบจ.ด่วน

'สภากาชาดไทย' เปิดให้ อบจ.ทั่วประเทศ จองวัคซีน 'Moderna'
สภากาชาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุด
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
นำมาฉีดให้...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อความรับรอง

ปีที่แล้ว
มีคนที่ทำดีเพื่อน้องๆที่นี่คับ
- manoon t
2 ปีที่แล้ว
มีโอกาศ ก็ส่งกำลังใจมา
- PEX P
7 เดือนที่แล้ว
เยี่ยม
- อภิชาติ ร
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พันธกิจ 
 • การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งให้กำลังใจต่อกันในการจัดตั้งชมรม
 • การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา
 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ
 3. ส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
 4. ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูและพัฒนาการคนพิการอย่างถูกวิธี
 5. ส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ  ยอมรับ  และให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน
 6. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในชุมชนรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 7. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือชมรมเครือข่ายในการร่วมมือกัน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางสติปัญญา
 9. เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ(History)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518    โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลปัญญาอ่อน (สถาบันราชานุกูลในปัจจุบัน)ได้รวมกลุ่มผู้ปกครอง และบุคลากรวิชาชีพของสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2519 โดยมี นายประเสริฐ สกลธนารักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยคนแรก และมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร เป็นเลขาธิการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของ "สมาคมคนพิการทางปัญญานานาชาติ" International League of societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ซึ่งปัจจุบันคือองค์กร Inclusion Internation (I.I.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ. กรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2526 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพทท) วันที่ 14 ตุลาคม 2531 สมาชิกสมาคมได้ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย" (สปท) ใช้ชื่อภาษา อังกฤว่าAssociation for TheRetarded of Thailand เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าชื่อเดิมมีความหมายจำกัดเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นซึ่งตามความจริงแล้ว ทุกคนในสังคมมีส่วนในการส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกจึงมีการลงมติเปลี่ยนชื่อเป็น"สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (สปท) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าAssociation for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH) ต่อมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสเตชั่น วัน จ.สระแก้ว สมาชิกชมรมเครือข่ายได้ลงมติขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “สคปท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association for Parents of Person with Intelligences Disability of Thailand” อักษรย่อ “APID” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชมรมเครือข่ายและเปลี่ยน LOGO ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกบัวบาน


ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
49
6 ซอย รามอินทรา 8
แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
ประเทศไทย

เวลาทำการ

จ.:8:00–17:00
อ.:8:00–17:00
พ.:8:00–17:00
พฤ.:8:00–17:00
ศ.:8:00–17:00
ส.:ปิดทำการ
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด