สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมหรือองค์กร ใน เขตบางเขน
เปิดวันจันทร์ เวลา 08:00
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

"ดาว" ผลงานที่เกิดจากความสุข 91%

21 ต.ค. 2019 – 28 ต.ค. 2019

"ดาว" ผลงานที่เกิดจากความสุข
91% ของคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม
จะมีความสุข
คนที่ทำงานด้วยความสุข
งานจะออกมาดีเสมอ

" ดาว "ผลิตภัณฑ์ ของเด็กพิเศษ
ที่จะทำให้คุณเห็นว่า
ผลงานที่ออกมาจากความสุข
มันดีแค่ไหน!!!!

โฆษณาที่เกิดจากมูลนิธิทีเอ็มบี
(ธนาคารทหารไทย)
ช่วยให้เด็กดาวน์ขายสินค้าได้
สนใจสั่งซื้อสินค้าต...

อ่านเพิ่มเติม
แสดงรหัส ที่ร้านค้า
รับข้อเสนอ

มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)

19 ต.ค. 2019 – 21 ต.ค. 2019

การแสดง"มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)"
จัดโดย
คณะกรรมการจัดมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ
ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จังหวัดชลบุรี
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และศูนย์การค้าเซ็นทร...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

นที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ลานริมหาด SUNKEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี วุฒิสภา โดยคณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถของคนพิการ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จังหวัดชลบุร...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วุฒิสภาร่วมมือภาครัฐ-เอกชน จัดงานมหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “โชว์พลัง โชว์ความสามารถ เราทำได้ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” หวังใช้เป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้แสดงความสามารถ ซึ่งเกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

"ดาว" ผลงานที่เกิดจากความสุข
91% ของคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม
จะมีความสุข
คนที่ทำงานด้วยความสุข
งานจะออกมาดีเสมอ

" ดาว "ผลิตภัณฑ์ ของเด็กพิเศษ
ที่จะทำให้คุณเห็นว่า
ผลงานที่ออกมาจากความสุข
มันดีแค่ไหน!!!!

โฆษณาที่เกิดจากมูลนิธิทีเอ็มบี
(ธนาคารทหารไทย)
ช่วยให้เด็กดาวน์ขายสินค้าได้
สนใจสั่งซื้อสินค้าต...

อ่านเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

#ด่วนบินไทย ลดแหลก สูงวัย ใสใส-ผู้พิการ

รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าขณะนี้การบินไทยจัดโปรโมชั่นตั๋วโดยสารราคาพิเศษแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่เดินทางเส้นทางบินภายในประเทศตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการช่วยเหลือและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ผู้โดยสารอ...

อ่านเพิ่มเติม

#สถิติที่น่าสนใจ!!!บทสรุปสําหรับการสำรวจความพิการ พ.ศ.2560
เช่นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างประชากรพิการและประชากรที่ไม่พิการ เนื่องจากประชากรพิการเพียงหนึ่งในสามที่ยังคงเรียนหนังสือ โดยเรียนในระดับประถมศึกษามากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อความรับรอง

10 เดือนที่แล้ว
มีคนที่ทำดีเพื่อน้องๆที่นี่คับ
- manoon t
4 เดือนที่แล้ว
เยี่ยม
- อภิชาติ ร
2 ปีที่แล้ว
มีโอกาศ ก็ส่งกำลังใจมา
- PEX P
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พันธกิจ 
 • การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งให้กำลังใจต่อกันในการจัดตั้งชมรม
 • การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา
 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ
 3. ส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
 4. ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูและพัฒนาการคนพิการอย่างถูกวิธี
 5. ส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ  ยอมรับ  และให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน
 6. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในชุมชนรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 7. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือชมรมเครือข่ายในการร่วมมือกัน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางสติปัญญา
 9. เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ(History)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518    โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลปัญญาอ่อน (สถาบันราชานุกูลในปัจจุบัน)ได้รวมกลุ่มผู้ปกครอง และบุคลากรวิชาชีพของสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2519 โดยมี นายประเสริฐ สกลธนารักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยคนแรก และมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร เป็นเลขาธิการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของ "สมาคมคนพิการทางปัญญานานาชาติ" International League of societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ซึ่งปัจจุบันคือองค์กร Inclusion Internation (I.I.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ. กรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2526 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพทท) วันที่ 14 ตุลาคม 2531 สมาชิกสมาคมได้ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย" (สปท) ใช้ชื่อภาษา อังกฤว่าAssociation for TheRetarded of Thailand เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าชื่อเดิมมีความหมายจำกัดเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นซึ่งตามความจริงแล้ว ทุกคนในสังคมมีส่วนในการส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกจึงมีการลงมติเปลี่ยนชื่อเป็น"สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (สปท) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าAssociation for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH) ต่อมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสเตชั่น วัน จ.สระแก้ว สมาชิกชมรมเครือข่ายได้ลงมติขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “สคปท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association for Parents of Person with Intelligences Disability of Thailand” อักษรย่อ “APID” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชมรมเครือข่ายและเปลี่ยน LOGO ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกบัวบาน


ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
49
6 ซอย รามอินทรา 8
แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
ประเทศไทย

เวลาทำการ

จ.:8:00–17:00
อ.:8:00–17:00
พ.:8:00–17:00
พฤ.:8:00–17:00
ศ.:8:00–17:00
ส.:ปิดทำการ
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด