สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมหรือองค์กร ใน เขตบางเขน
เปิดวันพรุ่งนี้ เวลา 08:00
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

#กิจกรรมออนไลน์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยวิทยากรจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ลูกๆของท่านให้มีการทำกิจกรรมทำในช่วงที่การระบาดของโควิด 19 ยังระบาดอยู่

เช็นต์สัญญาคนพิการที่ได้จ้างงานมาตรา 33
ของบริษัทซินเน็ค(ประเทศไทยจำกัด)(มหาชน)

เชิญร่วมรับฟังประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ปกครองคนพิการ
ทางสติปัญญาจังหวัดจันทบุรี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ทางชมรมได้เชิญ
1. คุณสมนึก สายทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี พูดในหัวข้อเรื่อง
- สวัสดิการของคนพิการตามกฎหมาย
2. คุณสมนึก สายทอง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
พูดในหั...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนพิการแบบบูรณาการจัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาขอนแก่น

เซ็นสัญญาจ้างงาน มาตรา33 บริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารทางธุรการ จำกัด

** พวกเราช่วยกันหน่อยนะคะ.. !!
ช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้มากที่สุด แทนที่เราจะส่งสวัสดียามเช้า หรือส่งราตรีสวัสดิ์ยามค่ำคืน เรามาส่งคลิปนี้กันดีกว่า ดนตรีก็แสนจะไพเราะ นักร้องก็เสียงดี เราส่งไปให้ทุกกลุ่ม ทุกแก๊ง เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนที่รู้จัก เพื่อให้โอกาสทีมเด็กพิการที่มาร่วมกันขับร้อง บรรเลง...

อ่านเพิ่มเติม

#กิจกรรมออนไลน์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom meeting ในวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 14.30 - 15.30 น. โดยวิทยากรจิตอาสาที่มีความรู้ความสามารถ และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ลูกๆของท่านให้มีการทำกิจกรรมทำในช่วงที่การระบาดของโควิด 19 ยังระบาดอยู่

รับสมัครงานคนพิการมาตรา 33

28 ธ.ค. 2021 – 4 ม.ค. 2022

มีข่าวดีมาบอกครับ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 49/6 ถนนรามอินทรา ซอย 8 กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 เปิดรับสมัครงานคนพิการมาตรา 33 ประภท ความพิการ 2,3,5,7 มาร่วมทำงานกับสมาคมฯ
มีคุณสมบัติดังนี้
- สามารเดินทางมาทำงานที่สมาคมฯได้
- มีบัตรประจำตัวคนพิการ...

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ 📢📢
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยขอประกาศหยุดทำการช่วงวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งกิจกรรมออนไลน์ผ่าน ZOOM ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565
และจะกลับมาเปิดทำการตามปกติในวันที่ 4 มกราคม 2565
ขอให้ทุกท่านมีความสุขระหว่างวันหยุดนี้ กลับบ้านกันอย่างปลอดภัย สุขภ...

อ่านเพิ่มเติม

ข้อความรับรอง

2 เดือนที่แล้ว
ทำงานในสมาคมมา2ปีแล้วค่ะได้ประการณ์และได้มีงานทำช่วยเหลือในครอบครัวลูกพิการด้านสติปัญาและด้านพัฒการ สมาคมได้เข้ามาช่วยเหลือค่ะ
- aree b
2 เดือนที่แล้ว
เป็นสถานที่ให้การเรียนรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีความเป็นกันเองดีใจมากที่ได้มาอยู่ในสมาคม.
- Kannika V
เดือนที่แล้ว
เป็นสถานศึกษาที่เข้าใจในปัญหาของเกแต่ละคน ดีมากๆครับ
- อุทัย น
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พันธกิจ 
 • การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งให้กำลังใจต่อกันในการจัดตั้งชมรม
 • การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา
 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ
 3. ส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
 4. ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูและพัฒนาการคนพิการอย่างถูกวิธี
 5. ส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ  ยอมรับ  และให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน
 6. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในชุมชนรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 7. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือชมรมเครือข่ายในการร่วมมือกัน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางสติปัญญา
 9. เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ(History)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518    โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลปัญญาอ่อน (สถาบันราชานุกูลในปัจจุบัน)ได้รวมกลุ่มผู้ปกครอง และบุคลากรวิชาชีพของสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2519 โดยมี นายประเสริฐ สกลธนารักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยคนแรก และมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร เป็นเลขาธิการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของ "สมาคมคนพิการทางปัญญานานาชาติ" International League of societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ซึ่งปัจจุบันคือองค์กร Inclusion Internation (I.I.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ. กรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2526 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพทท) วันที่ 14 ตุลาคม 2531 สมาชิกสมาคมได้ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย" (สปท) ใช้ชื่อภาษา อังกฤว่าAssociation for TheRetarded of Thailand เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าชื่อเดิมมีความหมายจำกัดเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นซึ่งตามความจริงแล้ว ทุกคนในสังคมมีส่วนในการส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกจึงมีการลงมติเปลี่ยนชื่อเป็น"สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (สปท) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าAssociation for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH) ต่อมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสเตชั่น วัน จ.สระแก้ว สมาชิกชมรมเครือข่ายได้ลงมติขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “สคปท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association for Parents of Person with Intelligences Disability of Thailand” อักษรย่อ “APID” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชมรมเครือข่ายและเปลี่ยน LOGO ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกบัวบาน


ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
49
6 ซอย รามอินทรา 8
แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
ไทย

เวลาทำการ

จ.:8:00–17:00
อ.:8:00–17:00
พ.:8:00–17:00
พฤ.:8:00–17:00
ศ.:8:00–17:00
ส.:ปิดทำการ
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด