สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมหรือองค์กร ใน เขตบางเขน
เปิดวันพรุ่งนี้ เวลา 08:00
รูปภาพส่วนหัวของเว็บไซต์

อัปเดต

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาและการสื่อสาร

9 ต.ค. 2021 – 8 พ.ย. 2021

#กิจกรรมออนไลน์วันนี้
กิจกรรมฝึกทักษะภาษาและการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการภาษาและการสื่อสาร สอนโดยครูนาวา ครูจิตอาสาอารมณ์ดี
นายชัชวาลย์ วรรณประเสริฐ (นักวิชาการการศึกษาพิเศษ)
วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
เวลา 14:30 น. - 15:30 น.
ผ่านช่องทาง Zoom Meeting

กิจกรรมออนไลน์วันนี้ #ครูจุ๊กและครูเล็ก
กิจกรรมเต้นออกกำลังกาย ครูจุ๊ก และ ครูเล็ก กันเถอะ
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 14:00 น . - 15:00 น.

กิจกรรมออนไลน์วันนี้
สิ่งที่ต้องเตรียม สมุนไพรต้นอะไรก็ได้ 1 ต้น
เรามารู้จักกับสมุนไพรกันเถอะ กับครูป้อม
วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
เวลา 14:30 น. - 15:30 น.

ขอเชิญผู้ที่สนใจเรื่องมาตรา 33 และ 35เข้ารับฟัง

6 ต.ค. 2021 – 5 พ.ย. 2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจต้องการให้ลูกเรามีงานทำ ตามมาตรา 33 และ 35
เข้ารับฟัง
"นายกสุชาติสอนเทคนิคการเข้าพบผู้ประกอบการและการหางานให้คนพิการทางสติปัญญา"
และเชิญผู้ที่มีประสบการณ์
ในการหางานมาตรา 35
มาเล่าประสบการณ์กันจ้า
เช่น ดีเจไม้สน คุณสนทนา แก้วอินทร์ ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมออนไลน์วันนี้
กิจกรรมโยคะวันละนิดจิตแจ่มใส กับครูต้อม กันเถอะ
เวลา 14:30 น. - 15:30 น.

กิจกรรมออนไลน์วันนี้
กิจกรรมเต้นออกกำลังกายกับครูแจ๊บ และ พี่เสือ DBK กันเถอะ
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
เวลา 14:30-16:00 น.

พบกับ ดร.จุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส พี่จุ๋ม

3 ต.ค. 2021 – 3 ต.ค. 2021

พบกับ พี่ ดร.จุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม
มาZoom กับ กิจกรรม ออนไลน์สร้างสรรค์ ร้องเพลง เพื่อ สร้างสมาธิ

สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: พบกับ พี่ ดร.จุ๋ม นรีกระจ่าง คันธมาส ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม
Time: Oct...

อ่านเพิ่มเติม
ลงชื่อสมัครใช้

มา ZOOM กับ ครูนาวา นักวิชาการการศึกษาพิเศษ

2 ต.ค. 2021 – 2 ต.ค. 2021

จะพบกับกิจกรรม ออนไลน์ ทักษะ ภาษาและการสือสาร

Topic: มา ZOOM กับ ครูนาวา นายชชัชวาลย์ วรรณประเสริฐ นักวิชาการการศึกษาพิเศษ
Time: Oct 2, 2021 02:00 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7535529727?pwd=dVhIbFo4KzF1bXR0VGU2NFVJaExSdz09

Meeting ID: 753 552 9727
Passcode: 666666

ลงชื่อสมัครใช้

กิจกรรมเต้นออกกำลังกายตามจังหวะเพลงสนุกๆ กับครูเล็ก
วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
เวลา 14:30 น. - 15:30 น.


ข้อความรับรอง

2 สัปดาห์ที่แล้ว
สมาคมเป็นกันเอง แก้ไขปัญหา ส่งเสริม ช่วยเหลือเด็กพิเศษอย่างจริงจัง มีโอกาสหน้าจะเข้าไปเยี่ยมอีกครั้ง
- จักรวาล เ
ปีที่แล้ว
มีคนที่ทำดีเพื่อน้องๆที่นี่คับ
- manoon t
3 ปีที่แล้ว
มีโอกาศ ก็ส่งกำลังใจมา
- PEX P
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิก ครอบครัว ชุมชน เพื่อการนำสู่การสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืน  เข้าถึงสิทธิทุกด้านและสามารถเพิ่มบุคคลากรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

พันธกิจ 
 • การสนับสนุน ความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเด็กพิการและครอบครัว รวมทั้งให้กำลังใจต่อกันในการจัดตั้งชมรม
 • การเสริมสร้างเครื่องข่าย ผู้ปกครองให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนด้วยการจัดการความรู้
 • การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร และสร้างบุคคลากรเฉพาะทางด้านความพิการทางสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. ให้ความช่วยเหลือคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการทางสติปัญญา
 2. ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาด้วยการส่งเสริมการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพอิสระ
 3. ส่งเสริมให้เด็กพิการทางสติปัญญามีโอกาสได้รับศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทั่วไป
 4. ให้ความรู้ด้านการแพทย์แก่ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาในการฟื้นฟูและพัฒนาการคนพิการอย่างถูกวิธี
 5. ส่งเสริมให้สังคมเข้าใจ  ยอมรับ  และให้โอกาสคนพิการทางสติปัญญาอย่างเท่าเทียมกัน
 6. ส่งเสริมให้ผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาที่อยู่ในชุมชนรวมกลุ่มกันตั้งองค์กรคนพิการเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 7. ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือชมรมเครือข่ายในการร่วมมือกัน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวคนพิการทางสติปัญญา
 8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทางสติปัญญา
 9. เป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
 
ประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ(History)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518    โดยนายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร แพทย์โรงพยาบาลปัญญาอ่อน (สถาบันราชานุกูลในปัจจุบัน)ได้รวมกลุ่มผู้ปกครอง และบุคลากรวิชาชีพของสถาบันได้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ วันที่ 15 กันยายน 2518 โดยใช้ชื่อว่า "สมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน" ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2519 โดยมี นายประเสริฐ สกลธนารักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ปกครองของคนพิการทางสติปัญญาเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยคนแรก และมี นายแพทย์ประสิทธิ์ ปิ่นกุลบุตร เป็นเลขาธิการ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของ "สมาคมคนพิการทางปัญญานานาชาติ" International League of societies for Persons with Mental Handicap (ILSMH) ซึ่งปัจจุบันคือองค์กร Inclusion Internation (I.I.) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ณ. กรุงลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ.2526 สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เข้าร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย (สพทท) วันที่ 14 ตุลาคม 2531 สมาชิกสมาคมได้ขอเปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น "สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย" (สปท) ใช้ชื่อภาษา อังกฤว่าAssociation for TheRetarded of Thailand เนื่องจากสมาชิกเห็นว่าชื่อเดิมมีความหมายจำกัดเฉพาะผู้ปกครองเท่านั้นซึ่งตามความจริงแล้ว ทุกคนในสังคมมีส่วนในการส่งเสริมคนพิการทางสติปัญญา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551 สมาชิกจึงมีการลงมติเปลี่ยนชื่อเป็น"สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (สปท) ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่าAssociation for Persons with Intellectual Disability of Thailand (APIDTH) ต่อมา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 ณ โรงแรมสเตชั่น วัน จ.สระแก้ว สมาชิกชมรมเครือข่ายได้ลงมติขอเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ “สคปท.” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Association for Parents of Person with Intelligences Disability of Thailand” อักษรย่อ “APID” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อชมรมเครือข่ายและเปลี่ยน LOGO ใหม่ ซึ่งมีลักษณะเป็นดอกบัวบาน


ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
49
6 ซอย รามอินทรา 8
แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
ประเทศไทย

เวลาทำการ

จ.:8:00–17:00
อ.:8:00–17:00
พ.:8:00–17:00
พฤ.:8:00–17:00
ศ.:8:00–17:00
ส.:ปิดทำการ
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด